​Učíme pro budoucnost dětí
– moderně, kvalitně, s angličtinou

 

Pro školní rok 2020/2021 otevíráme 1. a 2. třídu

Základní škola Sofia School

Základní škola Sofia School v Jirnech  navazuje na úspěšnou osmiletou tradici
dvou poboček česko-anglické akreditované Mateřské školy Sofia School
v Praze 8 a v Jirnech, Praha – východ.

KONCEPCE

Koncepce vzdělávání je nastavena tak, aby žáci byli dokonale připraveni na přestup do osmiletých gymnázií a ostatních škol, včetně běžné i odborné schopnosti komunikace v angličtině. Zaměřujeme se na rozvoj tělesné zdatnosti a zdravého životního stylu, včetně zdravého stravování.

UČITELÉ

Předpokladem úspěchu je laskavý a profesionální přístup učitelů, s jejichž pomocí jsou žáci vedeni k hledání řešení, souvislostí, rozhodování, vyjadřování i naslouchání, empatii, morálce, respektování sebe i druhých hravou a odbornou formou.

JAK UČÍME

Česko-anglická výuka

Výuka v základní škole je vedena bilingvní (dvojjazyčnou) metodou,
kdy se střídá ve vyučování učitel hovořící pouze českým jazykem s lektorem
hovořícím pouze anglicky, který procvičuje látku již vyloženou a pochopenou v češtině.

Pro žáky, kteří se s angličtinou dosud nesetkali, je připraven
program doplňování znalostí angličtiny formou volnočasových aktivit.

Prostředí naší školy

Ve třídě je malý počet žáků.

Spolupráce s rodiči je pravidelná a velmi otevřená, každý týden jsou o výsledcích svých dětí informováni prostřednictvím komunikačního portálu.

Odpolední družina je otevřena do 17:30 hod.

V rámci odpoledních aktivit nabízíme mnoho různorodých  kroužků.

Prostředí je komorní, rodinné, včetně tělocvičny a příjemné zahrady s výhledem na rybník.

Třídy jsou prostorné, vybavené interaktivními  tabulemi, moderním nábytkem a množstvím didaktických pomůcek.

PREZENTACE VÝUKY

Prezentaci si můžete prolistovat pomocí ovládacích šipek pod prezentací nebo zobrazit na celou obrazovku pomocí ikony v pravém dolním rohu.

 

Vážení rodiče,

cílem naší školy je dát dětem tu nejlepší možnou podporu k naplnění jejich potenciálu. Jak na to? „Sofia“ v řečtině vyjadřuje moudrost. Věříme, že moudrost, ve smyslu uceleného vědění, je vždy cennější než jednotlivě naučené znalosti. Základní škola Sofia School proto nabízí komplexní vzdělávací a výchovný program, který je založen na učení v souvislostech, na hledání řešení, na prezentaci svých názorů a myšlenek, na naslouchání druhým. Náš žák dokáže logicky myslet, sbírat informace a zpracovávat je, pracovat v kolektivu, respektovat ostatní, projevit svou osobnost, pomáhat druhým. Dokáže pracovat s chybou a poučit se z ní. Vytváříme takové prostředí, aby učení bylo dětem radostí, hrou. Aby každý náš absolvent byl dokonale připraven na další studijní cestu podle svého výběru a zaměření. Bonusem je všudypřítomná angličtina, tedy velmi přirozená cesta, jak zvládat tento jazyk i na akademické úrovni. Nejvýznamnější roli hrají zkušení, vysoce kvalifikovaní učitelé, kteří naše žáky provázejí výukou i výchovou s láskou a partnerským přístupem. Jistě se mnou, vážení rodiče, souhlasíte, že maximum, které můžeme v dnešní době svým dětem dát, je láskyplný přístup a možnost kvalitního vzdělání. A předškolní a základní vzdělání je pro další rozvoj osobnosti nejdůležitější.

Mgr. Danuše Svobodová, ředitelka

l
ZÁPIS

VYHLÁŠENÍ ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

INFORMAČNÍ SCHŮZKY

Nabízíme individuální termíny po dohodě se zájemci – 775031603,
Mgr. D. Svobodová

Vážení rodiče,

i když jste již přihlášeni v jiné základní škole, v případě vašeho zájmu není problém přestoupit do Základní školy Sofia School. Přijímáme žádosti i v průběhu školního roku.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte telefonicky na čísle 775 031 603 nebo e-mailem info@sofiaschool.cz

ředitelka Mgr. Danuše Svobodová

Sofia School

VZDĚLÁNÍ, PÉČE, ZÁBAVA

Vážení rodiče, rádi bychom z Vás sejmuli, v rámci našich možností, břímě s novými povinnostmi, které se vstupem do základní školy přicházejí. Proto nabízíme pro Vaše děti celodenní program, zaměřený na komplexní rozvoj osobnosti dítěte. Chceme Vám dát jistotu, že o Vaše dítě bude velmi dobře postaráno, že se bude kvalitně vzdělávat a že bude šťastné a spokojené. Na jednom místě bude dětem poskytnuto nadstandardní vzdělání, odpolední kroužky i příprava na vyučování na další den.

 • velmi kvalitní vzdělávací program s jasnou koncepční linií, jehož cílem je příprava na gymnázia
 • využívání moderních didaktických pomůcek
 • dvojjazyčnost – výuka vedena přirozeným způsobem v češtině i angličtině
 • kvalitní zdravá strava
 • pomoc s domácí přípravou

Školné

Ve školním roce 2020/​2021 bude
školné pro žáky prvních tříd
a nově přestupující činit Kč 12.900,-/měs.

Kromě běžné výuky školné zahrnuje:

 • učebnice (nedědí se), interaktivní podobu všech učebnic v domácím počítači (tzv. rodičovskou licenci)
 • veškeré výukové materiály a výtvarné materiály
 • jednodenní akce v rámci výuky
  včetně dopravy a vstupného
 • konzultace se školním psychologem
  a speciálním pedagogem.

Školné se obvykle platí ve dvou splátkách. Za první pololetí k 15. 6. nadcházejícího školního roku a za druhé pololetí k 15. 12. probíhajícího školního roku. Vzhledem k aktuální situaci se tento rok platí školné do 15. 7. 2020

Sleva na sourozence činí 10%.

Školní družina

O děti je postaráno i mimo vyučování, družina je otevřena každý den od 7.00 hodin, provoz končí v 17.30 hodin. Nabízíme dětem pestrou zájmovou činnost, relaxaci, ale i pomoc s domácí přípravou. Cílem zadávání domácích úloh je návrat k probíraným tématům a jejich procvičení. Toto břemeno z Vás, milí rodiče, částečně rádi sejmeme a úlohy zvládneme v družině.

Cena družiny je 1.000,- měsíčně.

Stravování

V základní škole Sofia School vydáváme kvalitní stravu dováženou renomovanou firmou, která se specializuje na výrobu jídel pro žáky předškolního a školního věku. Pro Mateřskou školu Sofia School tato firma vaří již od roku 2015, rodiče i žáci jsou velmi spokojeni. Potraviny jsou vždy čerstvé, jídla chutná a skladba odpovídá náročným hygienickým požadavkům.

V případě speciálních stravovacích požadavků zajišťujeme diety.

Cena oběda s polévkou a nápojem je Kč 45,-

Kroužky v nabídce Sofia School

anglický jazyk – výuka ● anglický jazyk – konverzace ● španělský jazyk – výuka ● španělský jazyk – konverzace ● IQ kroužek ● keramická a tvořivá dílna ● individuální výuka hry na klavír ● šperkařství ● fotbal ● florbal ● nerf liga ● míčové hry ● stolní tenis ● věda je zábava ● latinskoamerické tance ● moderní tance

… a další kroužky se připravují

Odpolední kroužky nejsou zahrnuty v ceně školného. Jejich cena je individuální podle typu kroužku.

i

Blog

Aktuality

 

Jak to všechno začalo…

Jak to všechno začalo…

Mateřské školy Sofia School jsou na trhu již 8 let. Za tu dobu vychovaly nespočet předškoláčků a všichni úspěšně nastoupili na vybrané základní školy a mají výborné studijní výsledky. Na základě poptávky rodičů jsme se rozhodli připravit vzdělávací koncepci základní...

…Co bylo dál…

…Co bylo dál…

Nastal významný okamžik – výběr těch nejlepších pedagogů. V našem pedagogickém sboru budou ženy i muži, lidé kultivovaní, vzdělaní, vstřícní, schopní, laskaví, zkušení a láskyplní. Protože tvoříme tým, vybraní učitelé již nyní spolupracují s vedením základní školy a...

…Pokračování

…Pokračování

Těšíme se na Vás všechny, kteří navštívíte informační schůzky, 16.,18.,23.,30.3.2020 od 17 hod v budově školy. Představíme Vám koncepci, mimoškolní aktivity, program školního roku a především pedagogy. Také Vám předvedeme ukázku výuky s použitím interaktivní tabule,...

Napište nám

8 + 8 =

Kontakty

Mateřská škola a základní škola
Sofia School s. r. o.

Sídlo: Na Proutkách 280, Radonice, 25073

Adresa provozovny: Navrátilova 69, Jirny, 25090

IČO: 60491418

Bankovní spojení: 107-3389440277/0100, Komerční banka  (vždy uvádějte do poznámky jméno dítěte).

Datová schránka: u767v8n

Ředitelka školy:
Mgr. Danuše Svobodová, tel. 775031603, info@sofiaschool.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Daniela Šmídová, info@sofiaschool.cz