​Učíme pro budoucnost dětí
– moderně, kvalitně, s angličtinou

 

Pro školní rok 2021/2022 otevíráme 1. a 2. třídu

i

Blog

Aktuality

 

Kalendář

Akce

 

FOTO

GALERIE

KNIHOVNA

DOKUMENTŮ

Základní škola Sofia School

Základní škola Sofia School v Jirnech  navazuje na úspěšnou osmiletou tradici
dvou poboček česko-anglické akreditované Mateřské školy Sofia School
v Praze 8 a v Jirnech, Praha – východ.

KONCEPCE

Koncepce vzdělávání je nastavena tak, aby žáci byli dokonale připraveni na přestup do osmiletých gymnázií a ostatních škol, včetně běžné i odborné schopnosti komunikace v angličtině. Zaměřujeme se na rozvoj tělesné zdatnosti a zdravého životního stylu, včetně zdravého stravování.

UČITELÉ

Předpokladem úspěchu je laskavý a profesionální přístup učitelů, s jejichž pomocí jsou žáci vedeni k hledání řešení, souvislostí, rozhodování, vyjadřování i naslouchání, empatii, morálce, respektování sebe i druhých hravou a odbornou formou.

JAK UČÍME

Česko-anglická výuka

Výuka v základní škole je vedena bilingvní (dvojjazyčnou) metodou,
kdy se střídá ve vyučování učitel hovořící pouze českým jazykem s lektorem
hovořícím pouze anglicky, který procvičuje látku již vyloženou a pochopenou v češtině.

Pro žáky, kteří se s angličtinou dosud nesetkali, je připraven
program doplňování znalostí angličtiny formou volnočasových aktivit.

Certifikáty AJ

V Sofia School nabízíme svým studentům zajištění zkoušek z AJ a přípravu na získání mezinárodních jazykových certifikátů úrovně podle Společného referenčního rámce pro jazyky A1-B1 (CEFR). Zkoušky prověřuje komplexní osvojení jazyka a testuje čtení, psaní, poslech a mluvení.

Prostředí naší školy

Ve třídě je malý počet žáků.

Spolupráce s rodiči je pravidelná a velmi otevřená, každý týden jsou o výsledcích svých dětí informováni prostřednictvím komunikačního portálu.

Odpolední družina je otevřena do 17:30 hod.

V rámci odpoledních aktivit nabízíme mnoho různorodých  kroužků.

Prostředí je komorní, rodinné, včetně tělocvičny a příjemné zahrady s výhledem na rybník.

Třídy jsou prostorné, vybavené interaktivními  tabulemi, moderním nábytkem a množstvím didaktických pomůcek.

PREZENTACE VÝUKY

Prezentaci si můžete prolistovat pomocí ovládacích šipek pod prezentací nebo zobrazit na celou obrazovku pomocí ikony v pravém dolním rohu.

 

Vážení rodiče,

cílem naší školy je dát dětem tu nejlepší možnou podporu k naplnění jejich potenciálu. Jak na to? „Sofia“ v řečtině vyjadřuje moudrost. Věříme, že moudrost, ve smyslu uceleného vědění, je vždy cennější než jednotlivě naučené znalosti. Základní škola Sofia School proto nabízí komplexní vzdělávací a výchovný program, který je založen na učení v souvislostech, na hledání řešení, na prezentaci svých názorů a myšlenek, na naslouchání druhým. Náš žák dokáže logicky myslet, sbírat informace a zpracovávat je, pracovat v kolektivu, respektovat ostatní, projevit svou osobnost, pomáhat druhým. Dokáže pracovat s chybou a poučit se z ní. Vytváříme takové prostředí, aby učení bylo dětem radostí, hrou. Aby každý náš absolvent byl dokonale připraven na další studijní cestu podle svého výběru a zaměření. Bonusem je všudypřítomná angličtina, tedy velmi přirozená cesta, jak zvládat tento jazyk i na akademické úrovni. Nejvýznamnější roli hrají zkušení, vysoce kvalifikovaní učitelé, kteří naše žáky provázejí výukou i výchovou s láskou a partnerským přístupem. Jistě se mnou, vážení rodiče, souhlasíte, že maximum, které můžeme v dnešní době svým dětem dát, je láskyplný přístup a možnost kvalitního vzdělání. A předškolní a základní vzdělání je pro další rozvoj osobnosti nejdůležitější.

Mgr. Danuše Svobodová, ředitelka

NÁŠ TÝM

Mgr. Jana Bezecná

Mgr. Jana Bezecná

třídní učitelka 2. třídy

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, angličtina, němčina

Fakultní základní škola v Nuslích, vedoucí lektor praxí studentů – učitel 1. stupně ZŠ

Soukromá česko-anglická škola v Kunraticích – učitel 1. stupně ZŠ

Sofia School – učitel 1. stupně ZŠ, vedoucí české sekce

Mgr. Jana Obalilová

Mgr. Jana Obalilová

třídní učitelka 1. třídy

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Univerzita Karlova – učitelství 1. stupně

Specializace na hudební výchovu, výuku hry na hudební nástroje, pohyb

Dlouholetá lektorka hudební školy Yamaha

Raquel Lynn Janda

Raquel Lynn Janda

vedoucí anglické sekce 1. stupně ZŠ

Florida Atlantic University, USA
TEFL certificate
Angličtina, portugalština

Open Gate  Babice – vedoucí anglické sekce 1. stupně ZŠ 2011-18

Sofia School – vedoucí anglické sekce 1. stupně ZŠ 2021

Petra Stehlíková

Petra Stehlíková

učitelka angličtiny

Univerzita Karlova, obor pedagogika a psychologie

TEFL certificate

Učitelství angličtiny a španělštiny

Dlouhodobý pobyt v anglicky mluvících zemích

Markéta Schleps

Markéta Schleps

lektorka hudebních aktivit

Karolína Venkrbcová

Karolína Venkrbcová

lektorka tanečních aktivit

Zuzana Bartošová

Zuzana Bartošová

vychovatelka, učitelka odpoledních aktivit v družině

Dlouholetá učitelka předškolní pedagogiky a pedagogiky volného času

Lektorka hudební školy Yamaha

Martin Velkoborský

Martin Velkoborský

IT specialista a správce budovy

Jiřa Parisová

Jiřa Parisová

provozní

l
ZÁPIS

VYHLÁŠENÍ ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

INFORMAČNÍ SCHŮZKY

Nabízíme individuální termíny po dohodě se zájemci – 775031603, info@sofiaschool.cz

Mgr. D. Svobodová

Vážení rodiče,

i když jste již přihlášeni v jiné základní škole, v případě vašeho zájmu není problém přestoupit do Základní školy Sofia School. Přijímáme žádosti i v průběhu školního roku.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte telefonicky na čísle 775 031 603 nebo e-mailem info@sofiaschool.cz

ředitelka Mgr. Danuše Svobodová

Projekt

ZŠ SOFIA SCHOOL 80

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta
a realizace projektového dne ve výuce.

Sofia School

VZDĚLÁNÍ, PÉČE, ZÁBAVA

Vážení rodiče, rádi bychom z Vás sejmuli, v rámci našich možností, břímě s novými povinnostmi, které se vstupem do základní školy přicházejí. Proto nabízíme pro Vaše děti celodenní program, zaměřený na komplexní rozvoj osobnosti dítěte. Chceme Vám dát jistotu, že o Vaše dítě bude velmi dobře postaráno, že se bude kvalitně vzdělávat a že bude šťastné a spokojené. Na jednom místě bude dětem poskytnuto nadstandardní vzdělání, odpolední kroužky i příprava na vyučování na další den.

 • velmi kvalitní vzdělávací program s jasnou koncepční linií, jehož cílem je příprava na gymnázia
 • využívání moderních didaktických pomůcek
 • dvojjazyčnost – výuka vedena přirozeným způsobem v češtině i angličtině
 • kvalitní zdravá strava
 • pomoc s domácí přípravou

Školné

Ve školním roce 2021/​2022 bude
školné pro žáky prvních tříd
a nově přestupující činit Kč 12.900,-/měs.

Kromě běžné výuky školné zahrnuje:

 • učebnice (nedědí se), interaktivní podobu všech učebnic v domácím počítači (tzv. rodičovskou licenci)
 • veškeré výukové materiály a výtvarné materiály
 • jednodenní akce v rámci výuky
  včetně dopravy a vstupného
 • konzultace se školním psychologem
  a speciálním pedagogem.

Školné se obvykle platí ve dvou splátkách. Za první pololetí k 15. 6. nadcházejícího školního roku a za druhé pololetí k 15. 12. probíhajícího školního roku.

Sleva na sourozence činí 10%.

Školní družina

O děti je postaráno i mimo vyučování, družina je otevřena každý den od 7.00 hodin, provoz končí v 17.30 hodin. Nabízíme dětem pestrou zájmovou činnost, relaxaci, ale i pomoc s domácí přípravou. Cílem zadávání domácích úloh je návrat k probíraným tématům a jejich procvičení. Toto břemeno z Vás, milí rodiče, částečně rádi sejmeme a úlohy zvládneme v družině.

Cena družiny je 1.000,- měsíčně.

Stravování

V základní škole Sofia School vydáváme kvalitní stravu dováženou renomovanou firmou, která se specializuje na výrobu jídel pro žáky předškolního a školního věku. Pro Mateřskou školu Sofia School tato firma vaří již od roku 2015, rodiče i žáci jsou velmi spokojeni. Potraviny jsou vždy čerstvé, jídla chutná a skladba odpovídá náročným hygienickým požadavkům.

V případě speciálních stravovacích požadavků zajišťujeme diety.

Cena oběda s polévkou a nápojem je Kč 45,-

Kroužky v nabídce Sofia School

angličtina ● přípravka z ČJ na cermatovské zkoušky na gymnázia pro 5. ročník. ● flétna ● profesionální zpěv ● klavír ● astronomie ● keramika ● malba a kresba ● šperky ● contemporary dance ● judo ● parkour ● MTV dance ● bodyforming ● hudebně dramatický kroužek

… a další kroužky se připravují

Odpolední kroužky nejsou zahrnuty v ceně školného. Jejich cena je individuální podle typu kroužku.

Aktuální nabídku kroužků najdete na www.sofia-aktivity.cz.

Napište nám

2 + 15 =

Kontakty

Mateřská škola a základní škola
Sofia School s. r. o.

Sídlo: Na Proutkách 280, Radonice, 25073

Adresa provozovny: Navrátilova 69, Jirny, 25090

IČO: 60491418

Bankovní spojení: 107-3389440277/0100, Komerční banka  (vždy uvádějte do poznámky jméno dítěte).

Datová schránka: u767v8n

Ředitelka školy:
Mgr. Danuše Svobodová, tel. 775031603, info@sofiaschool.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Jaroslava  Kovaříková, info@sofiaschool.cz