Tak už nám nastala škola….

Tak už nám nastala škola….

S prvňáčky jsme zahájili školní rok, učení nás moc baví a máme první úspěchy. Rodiče nás sledují na škole online, kde na konci týdne zveřejňujeme hodnocení uplynulých dní. A co je super ? Přece tělocvik, máme krásné hřiště u rybníka...
Umíme výuku na dálku…

Umíme výuku na dálku…

V případě, že nastane situace, kdy nebude prezenční výuka možná, jsme připraveni na distanční formu vzdělávání. Výuku vedeme formou videohovorů. Děti se k nim přihlašují přes Microsoft Teams. Hodiny vedou učitelé, na které jsou děti zvyklé. Všechny...
Těšíme se na Vás, žáčci 1. třídy !

Těšíme se na Vás, žáčci 1. třídy !

Připravili jsme pro Vás krásné moderní prostředí, vybavené třídy, tělocvičnu i zahradu s hřištěm. Nakoupili jsme Vám učebnice, pomůcky, výtvarné potřeby a vše, co budete ve škole potřebovat. Pro rodiče máme domácí rodičovské licence...
SOFIA AKTIVITY

SOFIA AKTIVITY

S novým školním rokem přicházíme i s nabídkou celé řady kroužků – sportovních, výtvarných, hudebních, vzdělávacích a jazykových pod vedením profesionálních lektorů. V nabídce jsou aktivity pro děti předškolního věku, školáky...
Sofia School zahajuje školní rok…

Sofia School zahajuje školní rok…

Kvapem se blíží začátek školního roku a my máme vše připravené pro nové žáčky. Nové třídy, lavice, nábytek, pomůcky, učebnice, interaktivní učebnice v tabuli i rodičovské licence do domácích počítačů dětí. Nabízíme také 30 kroužků...
Jak to všechno začalo…

Jak to všechno začalo…

Mateřské školy Sofia School jsou na trhu již 8 let. Za tu dobu vychovaly nespočet předškoláčků a všichni úspěšně nastoupili na vybrané základní školy a mají výborné studijní výsledky. Na základě poptávky rodičů jsme se rozhodli připravit...
…Co bylo dál…

…Co bylo dál…

Nastal významný okamžik – výběr těch nejlepších pedagogů. V našem pedagogickém sboru budou ženy i muži, lidé kultivovaní, vzdělaní, vstřícní, schopní, laskaví, zkušení a láskyplní. Protože tvoříme tým, vybraní učitelé již nyní spolupracují s vedením základní...
…Pokračování

…Pokračování

Těšíme se na Vás všechny, kteří navštívíte informační schůzky, 16.,18.,23.,30.3.2020 od 17 hod v budově školy. Představíme Vám koncepci, mimoškolní aktivity, program školního roku a především pedagogy. Také Vám předvedeme ukázku výuky s použitím...