Certifikáty AJ

Certifikáty AJ

Mezinárodní jazykové certifikáty

Kromě běžné výuky nabízí bilingvní česko-anglická škola Sofia School žákům také zajištění zkoušek z AJ a přípravu na získání mezinárodních jazykových certifikátů úrovně podle Společného referenčního rámce pro jazyky A1-B1 (CEFR).

Zkoušky prověřují komplexní osvojení jazyka a testují čtení, psaní, poslech a mluvení. V rámci přípravy na zkoušku se základní škola Sofia School zaměřuje na osvojení a cílené prohlubování jednotlivých dovedností. Děti tak pod vedením kvalifikovaných lektorů dosáhnou úrovně, která jim zajistí bezproblémové složení zkoušky a získání certifikátu.