Nastal významný okamžik – výběr těch nejlepších pedagogů.

V našem pedagogickém sboru budou ženy i muži, lidé kultivovaní, vzdělaní, vstřícní, schopní, laskaví, zkušení a láskyplní. Protože tvoříme tým, vybraní učitelé již nyní spolupracují s vedením základní školy a společně se podílejí, díky svým zkušenostem, na tvorbě vzdělávacího programu.