Ani při distanční výuce žáky neochudíme o zábavu… matematika, český a anglický jazyk i prvouka v kostýmech a se strašidelnými náměty a pomůckami….díky skvělé paní učitelce třídní Janě….