Kroužky

Kroužky

Zábava, pohyb i vzdělávání

Základní soukromá bilingvní česko-anglická škola Sofia School nabízí nejen svým žákům, ale i žákům jiných škol i dospělým řadu kroužků, které probíhají v prostorách školy a jsou organizovány prostřednictvím společnosti Sofia Aktivity.

Cena těchto kroužků není zahrnuta do ceny školného, je individuální a závisí na typu kroužku.

V současné době česko-anglická škola Sofia School nabízí tyto kroužky:

  • Angličtina s rodilým mluvčím
  • Přípravka z českého jazyka na cermatovské zkoušky na gymnázia pro 5. a 9.  ročník
  • MTV tance
  • Bodyforming
  • Capoeira
  • Parkour
  • Keramika

Další kroužky se připravují a nabídka bude rozšířena.

Aktuální nabídku kroužků s podrobnými organizačními informacemi najdete na www.sofia-aktivity.cz.