O škole

O škole

Základní škola Sofia School

Vítá vás soukromá česko-anglická bilingvní škola Sofia School, která sídlí v obci Jirny, vzdálené jen několik kilometrů od hlavního města Praha.

 

Proč se jmenujeme Sofia School?

Protože „sofia“ znamená moudrost. Tu vnímáme jako ucelené vědění a komplexní způsob vidění světa, a právě to chceme našim dětem předat.

 

Soukromá česko-anglická
základní škola Sofia School (1.stupeň)

je škola přívětivá, rodinná, partnerská, svobodná a hravá. Získávání vědomostí u nás je nejen cesta k moudrosti, ale také hra a zábava. Tak u dětí podporujeme přirozený zájem o vědění a objevování světa a rozvíjíme jejich osobnost.

Naše česko-anglická škola učí děti hledat řešení, vnímat souvislosti, umět prezentovat svoje názory a myšlenky, ale zároveň i naslouchat druhým a respektovat je.

Soukromá základní škola Sofia School každého žáka naučí logicky myslet, používat informace, fungovat sám za sebe i v rámci týmu. Děti, které vzděláváme, se nebojí chyb, protože vědí, že chyba je přirozenou součástí učení a opravení chyby je hledání správné cesty k cíli.

Základní škola Sofia School nejen připravuje děti na bezproblémový přechod na prestižní víceletá gymnázia, ale také je do života vybaví vynikající znalostí angličtiny a schopností plynule anglicky komunikovat na jakékoliv téma.

Pokud žáci nemají ambice pokračovat na gymnáziu, je zajištěn přestup na spřátelenou školu s česko-anglickým programem v blízkém okolí.

 

 

Mgr. Danuše Svobodová, ředitelka a zakladatelka

Mgr. Dana Kotting
ředitelka a zakladatelka

Projekt

ZŠ SOFIA SCHOOL 80

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta
a realizace projektového dne ve výuce.