Těšíme se na Vás všechny, kteří navštívíte informační schůzky, 16.,18.,23.,30.3.2020 od 17 hod v budově školy. Představíme Vám koncepci, mimoškolní aktivity, program školního roku a především pedagogy. Také Vám předvedeme ukázku výuky s použitím interaktivní tabule, našeho skvělého pomocníka. Uvidíte, s jakou lehkostí se dá velmi kvalitně učit a motivovat žáky.