Příměstský tábor s AJ

Léto 2021 v Sofia School  s angličtinou v Bohnicích  a v Jirnech ve školkovém režimu

 

Program je veden v češtině i v angličtině – o Vaše děti pečují čeští i anglicky mluvící lektoři.
Dny plné her a zábavy ve školkovém režimu od 7 do 18 hod pro děti od 3 do 8 let.
Jeden den v každém týdnu mají děti k dispozici
skákací hrad!!!

Programy jednotlivých týdnů

 

Řemesla
1. – 2. 7. 2021

Tyto dny zabrousíme do vod nejednoho řemesla a povolání. Čeká nás služba v kuchyni i na poště. Experimenty v laboratoři, atd… Poznáme spoustu nového, popovídáme si o našich vysněných  zaměstnáních, všechno si vyzkoušíme a zakreslíme do svého deníku. Čeká nás hodně práce, zábavy a legrace.

Čarodějové
7. – 9. 7. 2021

Budeme svědky čar a kouzel, zažijeme na vlastní kůži, co se všechno učí a dělá v takové kouzelnické školce. Naučíme se i tajné a neviditelné písmo, vše potřebné zaneseme do knihy čar a kouzel, vymyslíme si i svoje zaříkávadlo a to si zase odneseme s sebou ve svém deníku kouzel. Nebude chybět ani zábava a legrace.

Džungle
12. – 16. 7. 2021

Během tohoto týdne se budeme ptát, z čeho se vlastně skládá vesmír? Všechno si povíme a ukážeme. Pobudeme každou chvilku na jiné planetě, popovídáme si o hvězdách a černých dírách. Nakreslíme si svůj vesmír a naši vysněnou planetu. Zkusíme putovat po celé mléčné dráze až za hranice naší fantazie. Vše budeme mít zachyceno v palubním deníku. Čeká nás překonávání překážek, dobrodružství, zábava a legrace.

Piráti
19. 7. – 23. 7. 2021

Týden s motivem pirátů se bude točit okolo aktivit spojených s námořníky a piráty. Podnikneme honbu za pokladem, vztyčíme pirátskou vlajku, naučíme se  pirátské  pokřiky a písně a všechny naše pirátské představy si důkladně zakreslíme do lodního deníku. Čeká nás dobrodružství, zábava a legrace.

Vesmír
26. 7. – 30. 7. 2021

Během tohoto týdne se vypravíme do pralesa, kde se zaměříme na krásná zvířata a rostliny. Možná vykoukneme i mimo prales, kde se rozkládá široširé moře. Vydáme se po stopách zvířat, které byly doposud člověku neodhaleny. Povíme si příběhy z těchto končin, a vypravíme se za nimi i do dnešního světa. Vše zaznamenáme do svého deníku. Čeká nás zkoumání a objevování, legrace i zábava.

 

2. – 13. 8. 2021 ZAVŘENO

 

Pravěk
16. – 20. 8. 2021

V tomto týdnu se vypravíme do dávné minulosti, kde rostly přesličky a plavuně. Do doby pravěku. Poznáme život v jeskyni, ulovíme mamuta, nasbíráme si něco na oheň a především ztvárníme jeskynní malby. Povedeme si i svůj deník. Čeká nás objevování, legrace a zábava.

Indiáni
23. – 27. 8. 2021

Celý týden budeme žít v indiánské vesnici, bydlet ve vlastnoručně postaveném týpí, odívat se do kůží, nosit čelenky a samozřejmě stavět totem. Navečer budeme tančit indiánské tance za doprovodu vyrobených nástrojů.

 

16. – 31. 8. 2021 ZAVŘENO – Příprava budovy na nový školní rok

 

Ceník

 

Při včasném přihlášení, t. j. do 20. 6. příslušného roku, činí školné 500,-Kč /1 den.
Je možné dítě přihlásit i na jednotlivé dny.
Sourozenec má 15% slevu ze školného.

V případě pozdního přihlášení činí školné 550,-Kč / 1 den.
Stravné – svačina, oběd s polévkou, svačina, svačina, pitný režim – 100,-Kč / 1 den

Platbu, prosím, proveďte na účet nebo hotově ve školce.

Číslo účtu: 107-3389440277/0100 KB
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
Do poznámky, prosím, napište jméno dítěte.

Přihlášku si vyzvedněte v Sofia School, případně Vám ji pošleme mailem, při nástupu se ještě vyplňuje potvrzení o bezinfekčnosti a prosíme o kopii karty pojištěnce.

www.sofiaschool.cz, info@sofiaschool.cz, tel.: 775 03 16 03

Storno podmínky

 

V případě, že dítě onemocní do 7 dnů před  nástupem  na tábor, na základě předloženého zdravotního potvrzení od lékaře – bude vráceno 30% platby.

V případě, že dítě onemocní do 14 dnů před nástupem na tábor, na základě předloženého zdravotního potvrzení od lékaře – bude vráceno 50% platby.

Napište nám

2 + 4 =

Kontakty

Mateřská škola a základní škola
Sofia School s. r. o.

Sídlo: Na Proutkách 280, Radonice, 25073

Adresa provozovny: Navrátilova 69, Jirny, 25090

IČO: 60491418

Bankovní spojení: 107-3389440277/0100, Komerční banka  (vždy uvádějte do poznámky jméno dítěte).

Datová schránka: u767v8n

Ředitelka školy:
Mgr. Danuše Svobodová, tel. 775031603, info@sofiaschool.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Daniela Šmídová, info@sofiaschool.cz