Prostředí
naší školy

Prostředí naší školy

Moderní, vstřícné, otevřené

Základní česko-anglická bilingvní škola Sofia School svým žákům poskytuje jak nejmodernější techniku, tak zároveň i srdečný a přátelský přístup učitelů a blízkost přírody.

Škola Sofia School je situována v krásném komorním prostředí v obci Jirny, která leží několik kilometrů od města Praha. Budova česko-anglické školy se nachází nedaleko malebného rybníku a děti se často učí přímo v přírodě. K dispozici je hřiště se zahradou a také tělocvična.

V základní česko-anglické škole Sofia School mají děti k dispozici moderní vybavení – každý žák má už od 2. pololetí 1. třídy k dispozici vlastní notebook, v každé třídě je interaktivní tabule. Místnosti jsou vybaveny moderním a pohodlným nábytkem, při výuce se používají zajímavé logické hry a didaktické pomůcky, žáci pracují s interaktivními učebnicemi.

Ve třídách v Sofia School je malý počet žáků, což učitelům umožňuje diferencovaný přístup a individuální práci s každým žákem.

Rodiče mohou využívat domácí licenci učebnic, která jim dovolí nahlédnout do obsahu výuky. Všechny učebnice tak mají doma ve svém počítači a mohou díky tomu s dětmi pracovat například i v době nemoci nebo dovolené.

Spolupráce základní česko-anglické bilingvní školy Sofia School s rodiči je pravidelná a velmi otevřená. Rodiče jsou každý týden o výsledcích svých dětí informováni prostřednictvím komunikačního portálu. Kromě toho každý týden obdrží obsáhlý mail od třídního učitele o probrané látce a činnostech uplynulého týdne.

V rámci odpoledních aktivit základní česko-anglická škola Sofia School nabízí kromě školní družiny také mnoho různorodých kroužků, kde se děti mohou bavit, relaxovat, sportovat i dále se vzdělávat.

Interaktivní fotogalerie

Prohlédněte si naši školu