Školné

Školné

Česko-anglická soukromá bilingvní základní škola Sofia School stanovila na školní rok 2024/​2025 pro žáky prvních tříd a žáky, kteří přestoupí z jiné školy, školné 16 000 Kč měsíčně.

Školné zahrnuje:

  • výuku a péči laskavých pedagogů
  • učebnice včetně jejich interaktivní podoby v domácím počítači (tzv. rodičovskou licenci)
  • veškeré výukové materiály a výtvarné materiály
  • jednodenní akce v rámci výuky v budově školy
  • konzultace se školním psychologem a speciálním pedagogem

Školné se platí ve dvou splátkách:

  • za první pololetí ke 30. 6. nadcházejícího školního roku
  • za druhé pololetí ke 31. 12. probíhajícího školního roku

Pro rodiče, kteří mají v Sofia School více dětí (včetně sourozenců, kteří docházejí do Mateřské školy Sofia School), činí sourozenecká sleva 10 % na každé dítě.

Poplatek za družinu je 1 500,- měsíčně, splatný ve dvou splátkách

  • za první pololetí k 5. 9.  probíhajícího školního roku
  • za druhé pololetí ke 31. 1. probíhajícího školního roku