Školné

Školné

Česko-anglická soukromá bilingvní základní škola Sofia School stanovila na školní rok 2023/​2024 pro žáky prvních tříd a žáky, kteří přestoupí z jiné školy, školné 15 000 Kč měsíčně.

Školné zahrnuje:

  • výuku a péči laskavých pedagogů
  • učebnice včetně jejich interaktivní podoby v domácím počítači (tzv. rodičovskou licenci)
  • veškeré výukové materiály a výtvarné materiály
  • jednodenní akce v rámci výuky v budově školy
  • konzultace se školním psychologem a speciálním pedagogem

Školné se obvykle platí ve dvou splátkách:

  • za první pololetí ke 30. 6. nadcházejícího školního roku
  • za druhé pololetí ke 31. 12. probíhajícího školního roku

Pro rodiče, kteří mají v Sofia School více dětí (včetně sourozenců, kteří docházejí do Mateřské školy Sofia School), činí sourozenecká sleva 10 % na každé dítě.