S novým školním rokem přicházíme i s nabídkou celé řady kroužků – sportovních, výtvarných, hudebních, vzdělávacích a jazykových pod vedením profesionálních lektorů. V nabídce jsou aktivity pro děti předškolního věku, školáky i dospělé.

Kroužky probíhají v budově mateřské a základní školy Sofia School, v učebnách s interaktivní tabulí, v tělocvičně s umělým povrchem.

Kompletní nabídku aktivit s možností online rezervace najdete na našem novém webu www.sofia-aktivity.cz.