V 1.třídě už v lednu umíme psát i číst…. Máme radost z napsaného, gramatika teď není na pořadu dne…nejdůležitější je kladná motivace úspěchem…