Aktuality

Aktuality

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do 1.roč. 2022/23

28. 4. 2022

Do 1. roč. šk. roku 2022/23 základní školy Sofia School byli přijati žáci s registračním číslem vybraným u zápisu dne 5.4 a 21.4. 2022:

012,  016,  010,  013,  011,  019,  020,  030,  028,  023,  031,  025,  015,  029,  026,  027,  014,  018,

Žádáme zákonné zástupce, aby si do deseti dnů vyzvedli potvrzení o přijetí a přišli podepsat smlouvu. Prosíme, ohlaste se předem telefonicky na 775031603.

Mgr.Danuše Svobodová