V matematice již pracujeme s dalšími prostředími ( Hejného logická matematika) a začali jsme psát psací písmena malé abecedy. Číst už totiž umíme !!!