Zápis – přestup

Zápis – přestup

Možnost přestupu z jiné školy

Nastoupilo Vaše dítě do základní školy, ale není zde spokojeno? Nebo se realita liší od Vašich představ, které jste o vzdělávání svého dítěte měli? Můžete přestoupit k nám.

Česko-anglická bilingvní základní škola Sofia School umožňuje zájemcům také přestup na jinou základní školu kdykoliv v průběhu školního roku.

Pokud máte o tuto možnost zájem, kontaktujte paní ředitelku Mgr. Danuši Svobodovou na tel. 775 031 603 nebo na mailu info@sofiaschool.cz. Sjednejte si schůzku, na které Vás seznámíme s prostředím Sofia School, vysvětlíme vše potřebné a sjednáme další postup.

NEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU
DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

ÚDAJE O DÍTĚTI

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

Vyplňte prosím údaje alespoň jednoho zákonného zástupce. První uvedený email a telefon bude použit pro další komunikaci s Vámi.

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním mnou výše uvedených osobních údajů do doby ukončení zápisu pro zvolený školní rok správcem osobních údajů Mateřskou školou a základní školou Sofia School s.r.o., se sídlem Na Proutkách 280, 250 73 Radonice, IČ 60 491 418, IZO 691 007 055 a potvrzuji, že jsem se seznámil se svými právy: být informován o zpracování včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů. Tato svá práva mohu uplatnit prostřednictvím emailu na adrese info@sofiashool.cz. Prohlašuji, že jsem s těmito právy seznámil další osoby, jejichž údaje jsem prostřednictvím výše uvedeného formuláře poskytl.

Po odeslání Nezávazné přihlášky obratem pošleme formulář Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23.