Aktuality

Aktuality

ERASMUS+ 2022-23

1. 9. 2022

Erasmus+ je program Evropské unie, jehož cílem je podpořit zahraniční mobilitu studentů a pedagogů, vzájemnou spolupráci a vzdělávání napříč Evropou. Sofia School je již dlouhodobě zapojená v sítí škol jako hostitelská organizace – na stáže k nám přichází studenti zahraničních univerzit nebo nás např. navštívili učitelé ze španělské mateřské a základní školy a proběhla vzájemná výměna zkušeností.

Od května 2022 je naše škola zapojená také jako účastnická organizace: aktuálně u nás probíhá projekt „Creative Minds – inovativní přístupy k základnímu vzdělávání“. V létě byli naši pedagogové vysláni na vzdělávací a jazykové kurzy ve Finsku, na Maltě či na Islandu. Měli jsme možnost nahlédnout pod pokličku finského vzdělávání a inspirovat se jejich přístupem, jak po stránce koncepčního pojetí, tak i v oblasti každodenní práce ve třídě. Na kurzech „Smart Teachers Play More“ jsme zase získali obrovský zásobník nápadů na hry a aktivity ve třídě, které mohou výuku zpestřit a dětem přiblížit.

V průběhu podzimu realizovali učitelé ukázkové hodiny pro své kolegy – představili vybrané aktivity do výuky, přizpůsobené potřebám našich dětí, sdíleli své postřehy a náměty. Jak můžete vidět a jak by i děti vyprávěly – tyto aktivity učitelé již běžně zařazují do výuky a přispívají tak k tomu, aby Sofia School byla zase o něco více hravá, inovativní a především místem, kde se děti učí rády.
Děkujeme Evropské unii a Domu zahraniční spolupráce za podporu a za příležitost učit se a inspirovat od kolegů v zahraničí a věříme, že i my jsme na kurzech měli a máme čím obohatit pedagogy, se kterými se setkáváme. Těšíme se na to, co nám v programu Erasmus+ přinese rok 2023.

Fotografie z akcí Erasmu+ najdete ve fotogalerii.