Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Velká událost v životě dítěte

Zápis do školy je ohromná událost v životě každého dítěte. Seznámí se zde s prostředím školy, do které bude několik následujících let docházet, a také s paní učitelkou.

Česko-anglická bilingvní základní škola Sofia School zápis vždy organizuje tak, aby se rodiče i děti cítili komfortně a aby se malý žáček už od okamžiku, kdy poprvé překročí školní práh, do školy těšil.

Kritéria:   – ověření předpokladů dítěte ke vzdělávání podle ŠVP ZŠ Sofia School, sourozenec ve škole, docházka do MŠ Sofia School

Dodatečný zápis – 2.kolo do 1.třídy pro rok 2024/25 je individuální po dohodě s vedením školy. Prosíme, vyplňte zápisový lístek a volejte na 775031603.

               

VYHLÁŠENÍ ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

NEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU
DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

ÚDAJE O DÍTĚTI

DŘÍVE NAVŠTĚVOVANÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

Vyplňte prosím údaje alespoň jednoho zákonného zástupce. První uvedený email a telefon bude použit pro další komunikaci s Vámi.


Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním mnou výše uvedených osobních údajů do doby ukončení zápisu pro zvolený školní rok správcem osobních údajů Mateřskou školou a základní školou Sofia School s.r.o., se sídlem Na Proutkách 280, 250 73 Radonice, IČ 60 491 418, IZO 691 007 055 a potvrzuji, že jsem se seznámil se svými právy: být informován o zpracování včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů. Tato svá práva mohu uplatnit prostřednictvím emailu na adrese info@sofiashool.cz. Prohlašuji, že jsem s těmito právy seznámil další osoby, jejichž údaje jsem prostřednictvím výše uvedeného formuláře poskytl.

Po odeslání Nezávazné přihlášky obratem pošleme formulář Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/25.