Školní družina

Školní družina

Péče před i po vyučování

Základní soukromá bilingvní česko-anglická škola Sofia School zajišťuje péči o svoje žáky i po vyučování, v odpoledních hodinách, a to prostřednictvím školní družiny. Děti mohou využít pobyt v družině i ráno před vyučováním, pokud to rodiče z časových důvodů potřebují.

V družině česko-anglické školy Sofia School se žáci mohou věnovat pestré zájmové činnosti, relaxaci a tvoření, ale také mohou využít pomoc s domácí přípravou.

Pokud rodiče mají zájem, paní vychovatelka v družině s dětmi vypracuje domácí úkoly, které jsou zaměřené na návrat k probíraným tématům a na jejich procvičení. Děti tak mohou domů přijít již připravené na další den výuky a rodiče se nemusí domácím úkolům tolik věnovat. Někteří rodiče tuto možnost využívají, jiní dávají přednost vlastní přípravě s dětmi.

Cena družiny je od 1.9.2023  1 500,- Kč za měsíc a družina je otevřená každý den od 7:30 hodin do 17:30 hodin, v pátek končí její provoz v 16:30 hodin.

Poplatek za družinu je 1 500,- měsíčně, splatný ve dvou splátkách

  • za první pololetí k 5. 9.  probíhajícího školního roku
  • za druhé pololetí ke 31. 1. probíhajícího školního roku