Náš tým

Mgr. Dana Kotting

Mgr. Dana Kotting

ředitelka a jednatelka Sofia School

Anna-Marie Vítová

Anna-Marie Vítová

administrace školy a projektů

Mgr. Jana Bezecná

Mgr. Jana Bezecná

zástupkyně ředitelky, třídní učitelka 3. třídy

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, angličtina, němčina

Fakultní základní škola v Nuslích, vedoucí lektor praxí studentů – učitel 1. stupně ZŠ

Soukromá česko-anglická škola v Kunraticích – učitel 1. stupně ZŠ

Sofia School – učitel 1. stupně ZŠ, vedoucí české sekce

Mgr. Dita Fryšová

Mgr. Dita Fryšová

třídní učitelka 2. tř.

Pedagogická fakulta UK, Učitelství pro 1. stupeň, němčina, angličtina

Respektovat a být respektován, Hejného matematika, Kritické myšlení

Mgr. Helena Vodová

Mgr. Helena Vodová

učitelka 1. třídy

PedF UJEP, Učitelství pro 1. stupeň

angličtina

Badatelsky orientovaná výuka

British Council, Začít spolu, Respektovat a být respektován atd.

bohaté zkušenosti s výukou na bilingvních školách, ZŠ Magic Hill, ZŠ Tip Toes

Petra Lindtnerová

Petra Lindtnerová

učitelka angličtiny

Univerzita Karlova, obor pedagogika a psychologie

TEFL certificate

Učitelství angličtiny a španělštiny

Dlouhodobý pobyt v anglicky mluvících zemích

Mgr. Darina Krausová

Mgr. Darina Krausová

třídní učitelka 1.ročníku

Karlova univerzita – učitelství pro první stupeň a hudební výchova

Masarykův ústav vyšších studií – angličtina pro první a druhý stupeň ZŠ

Střední pedagogická škola v Praze – předškolní pedagogika

zkušenosti s výukou dětí v ČR i v zahraničí (Evropská škola v Bruselu)

certifikace KIVA – prevence šikany

mimoškolní výuka hry na flétnu, kytaru a ukulele

dirigentka smíšeného sboru

 MSc. Matěj Svoboda

MSc. Matěj Svoboda

anglický lektor

datový vědec

MSc. datová věda, BSc v politice a mezinárodních vztazích, Univerzita Exeter, VB

anglický lektor, překladatel

Bc. Josef Jiřišta

Bc. Josef Jiřišta

anglický učitel a vychovatel

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor TV a OV

Angličtina, němčina, čeština

Několikaletá zkušenost s výukou v anglickém jazyce v Praze na školách

Giorgia Poli

Giorgia Poli

učitelka angličtiny a vychovatelka

Absolventka univerzity obor psychologie, pedagogika, sociologie, Padova

 

Andrea Siberová

Andrea Siberová

vychovatelka, učitelka odpoledních aktivit v družině, výtvarnice

Dlouholetá učitelka předškolní pedagogiky a pedagogiky volného času

 

Karolína Venkrbcová

Karolína Venkrbcová

lektorka tanečních aktivit

Martin Velkoborský

Martin Velkoborský

IT specialista a správce budovy

Jiřa Parisová

Jiřa Parisová

provozní