Jak učíme

Jak učíme

Metody výuky v Sofia School

V základní bilingvní česko-anglické škole Sofia School je výuka vedena bilingvní (dvojjazyčnou) metodou, kdy se střídá ve vyučování učitel hovořící pouze českým jazykem s lektorem hovořícím pouze anglicky. Ten procvičuje látku, která byla už vyložena česky a děti ji již pochopily a zpracovaly.

Některé předměty se vyučují v češtině i v angličtině. Výuka angličtiny je díky tomu intenzivní, ale zároveň přirozená. V anglickém jazyce se získané vědomosti procvičují, takže žáci nejen rozšiřují znalost daného tématu, ale zároveň si prohlubují znalost anglického jazyka a příslušnou slovní zásobu. Díky tomuto postupu se stává angličtina přirozenou součástí dětské komunikace a děti brzy plynule rozumí a samostatně mluví anglicky.

Pro žáky, kteří se s angličtinou dosud nesetkali a je u nich třeba zvýšit úroveň anglického jazyka, česko-anglická bilingvní základní škola Sofia School připravila program doplňování znalostí angličtiny formou volnočasových aktivit. Ty probíhají v odpoledních hodinách pod vedením anglických lektorů.

Sofia School je základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ve svém školním vzdělávacím programu máme zařazeno 8 hodin angličtiny už od první třídy. Tak se anglický jazyk stává každodenní součástí života žáků už od samého počátku jejich studia. K angličtině se dále od 3. třídy přidává další cizí jazyk.

v

Co o nás říkají

Reakce rodičů našich školáků

„Nemohli jsme udělat lepší rozhodnutí než dát naši dceru do dvojjazyčné Sofia School, kam se každý den těší za svými skvělými učitelkami. Jako rodičovský benefit bereme, že se s ní nemusíme doma učit, protože si všechny úkoly udělá s odbornou asistencí v družině. Prostě víme, že je o ni perfektně postaráno.“

Petr a Ingrid

„Naše dcera Anežka chodí do 1. třídy Sofia School od září 2020. Do školy se vždy velmi těší a je nadšená z výuky angličtiny. Každý z nás rodičů měl při výběru školy jiné požadavky. Přáli jsme si školu, kde naše dcera získá kvalitní vzdělání i při zachování individuálního a laskavého přístupu k dítěti jako lidské bytosti a zdá se nám, že oba tyto požadavky jsou naplňovány. Pokud mají další rodiče podobná očekávání od školy, můžeme školu s klidem doporučit.“

Zuzana a Radek

„Jsme spokojení rodiče dvou dětí, z nichž jedno navštěvuje ZŠ Sofia School a druhé MŠ Sofia School. Školu a školku jsme vybírali dlouho a nakonec jsme se rozhodli správně. V Sofia School se dětem líbí a každé ráno se těší. Oceňujeme individuální přístup k dětem a výuku zábavnou formou. Spokojenost dětí a jejich potřeby jsou zde na prvním místě a tak to má být.“

A. N.