Aktuality

Aktuality

Projekt Erasmus+ ve škole Sofia School

30. 10. 2023

V září 2023 naše škola Sofia School úspěšně završila projekt Erasmus+ Creative Minds – inovativní přístupy k základnímu vzdělávání, který byl zaměřený na rozšíření znalostí a získání nových inspirací pro výuku podle nejnovějších poznatků a metod.

V rámci projektu jsme zorganizovali sedm zahraničních výjezdů pedagogických pracovníků. Účastnicemi byly třídní učitelky a vyučující angličtiny a španělštiny.

V projektu jsme realizovali dva jazykové kurzy AJ a pět metodických kurzů zaměřených na tato témata: úvod do finského vzdělávacího modelu, CLIL metodika (výuka běžných předmětů v cizím jazyce), třídní spolupráce a management – učitel v roli kouče týmů, inspirativní a kreativní výuka cizích jazyků pro mladší děti a optimalizace procesu učení prostřednictvím hry a pohybu.

Naši učitelé získali na kurzech inspiraci, praktické znalosti a dovednosti pro výuku a zvýšili svou jazykovou vybavenost pro každodenní komunikaci ve škole. Do výuky školy jsme zařadili více pohybově založených aktivit, nové didaktické hry a interaktivní a týmové činnosti s využitím digitálních nástrojů napříč všemi předměty. Dále jsme rozšířili metody výuky o menší projekty a učení formou týmové spolupráce. Inspirovali jsme se také přístupy k hodnocení v jiných zemích a implementovali jsme ve větší míře formativní hodnocení a sebehodnocení žáků ve všech aspektech procesu učení.

Setkávání se se zahraničními pedagogy nás motivovalo k podání žádosti a získání Akreditace Erasmus ve školním vzdělávání. Můžeme tak jednodušeji realizovat další projekty mezinárodní spolupráce, např. výjezdy žáků páté třídy do zahraničí. Věříme, že náš přístup k výuce a další aktivity pomohou našim studentům k následnému úspěšnému studiu na gymnáziích či zahraničních školách.

„Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska však představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo DZS. EU ani poskytovatel grantu za ně nenesou zodpovědnost.“